De behandeling van seksverslaving

De behandeling van seksverslaving is individueel en uitsluitend ambulant en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Deze wetenschappelijke aanpak laat uitstekende resultaten zien in relatief korte tijd.

Kenmerkend voor onze aanpak is:

Goede diagnostiek

Het label ‘Seksverslaving’ dreigt een soort containerbegrip te worden en wordt te pas en te onpas gebruikt. Voordat de behandeling gestart wordt is het doen van diagnostiek dan ook erg belangrijk; problematisch gedrag is er namelijk nooit ‘zomaar’, het heeft duidelijk een functie en een betekenis voor de persoon die het gedrag vertoont. Pas wanneer hierin inzicht verkregen is, kunnen we de behandeling starten. Mogelijk is er aansluitend aan het onderzoek een medicatie advies van een psychiater nodig.

Cognitief gedragstherapeutische aanpak

Bij de behandeling gebruiken we een cognitief gedragstherapeutische aanpak. Een zeer efficiënte wetenschappelijke methode waarbij het  ‘anders leren denken’ en ‘anders leren doen’ centraal staat.

Geen onthouding van seks

Seks hoort, net als eten en drinken, geheel natuurlijk bij ons leven. Dus van een algehele opgelegde onthouding van seks kan geen sprake en is derhalve geen optie bij onze behandeling. Het abstinentiemodel is afkomstig van de aanhangers van het Minnesota Model, een  behandeling gebaseerd op de het gedachtegoed van AA (Anonieme Alcoholisten), oftewel de 12-stappen. Aanhangers die dit model uitventen voor de behandeling van seksverslaving, hebben nog te weinig ervaring met seksverslaving als zodanig. Het wordt nog gezien alsof het een alcohol of andere drugverslaving is, waarbij er een hek om de kliniek zou moeten. Het zal o.i. een behandeling echter eerder verlengen dan verkorten.

Online therapie

U kunt gebruik maken van extra ondersteuning door middel van online therapie indien gewenst. Deze combinatie heeft een versterkend effect. Wil je je verslaving liever geheel via online therapie aanpakken, dan behoort dat eventueel ook tot de mogelijkheden.

Korte behandelduur

Door een cognitief gedragstherapeutische aanpak is de behandeling doorgaans in gemiddeld acht gesprekken van 1,5  uur afgerond. De meest werkzame gespreksfrequentie ligt op eens per maand, met langere tussenpozen zodra dat mogelijk is. Extra ondersteuning met online therapie is mogelijk indien gewenst.

Betrekken van partner bij de behandeling

Vaak bestaat er bij de partner de behoefte aan hulp. Het besef dat men soms jarenlang is voorgelogen en bedrogen, hakt er emotioneel behoorlijk in. De hulp aan de partner gebeurt doorgaans in de vorm van advies en coaching en zo mogelijk partnerrelatietherapie indien gewenst.

Resultaat

Uiteindelijk zal cliënt in staat zijn, door onder meer een toegenomen gevoel van zelfwaardering, de seksverslaving achter zich te laten. Om zich vervolgens, stap voor stap, meer te kunnen gaan richten op datgene wat écht voldoening geeft, zowel op privé- als op werkgebied.