Privacy

Seksverslaving.nu is onderdeel van DKP. Zie voor uitgebreide informatie over de privacy en informatieverstrekking bij: https://dkp.nl/privacy.

Privacy en informatieverstrekking

per 1 mei 2008

DKP werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). DKP verstrekt nimmer informatie aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage zonder dat u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Informatie verstrekking over de behandeling aan uw werkgever, arbodienst , verzekeraar of andere belanghebbende instantie, als (deel) betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling, en gaat nooit over de inhoud van de behandeling. Uw privacy is bij DKP gewaarborgd.